Esbjerg er den seneste kommune, som har fået en stadsarkitekt. Det skete i juni 2019, hvor Morten Harder tiltrådte og blev kommunens første af slagsen. Selv ser Morten Harder oprettelsen af stillingen som udtryk for, at Esbjerg Kommunes politikere er optaget af byudvikling og af, at der skal bygges af god kvalitet. I modsætning til de andre af landets store byer er der nemlig ikke synderlig tilflytning til Esbjerg by. På trods af, at der er masser af arbejdspladser, og der også er kommet flere uddannelsesinstitutioner til byen, er det svært for Esbjerg at holde på tilflytterne. De savner byliv og bykvalitet, viser undersøgelser. Derfor er det en af stadsarkitektens vigtigste opgaver at sørge for, at Esbjerg udvikler sig med de kvaliteter, som efterspørges.

Det betyder blandt andet også at fortætte bymidten med nye boliger og dermed gøre op med den tendens til parcelhusudstykninger, som har præget byen i mange år.

Et af de første eksempler på den ændrede tilgang står allerede klar. Det er et nyt, muret boligbyggeri med butiksfunktioner i stueetagen, som ligger på gågaden i Esbjerg. Karéen er byggeriet døbt, fordi det er en sluttet karré. Byggeriet veksler i højden fra syv på det højeste sted og til toenhalv etage, hvor det nye hus rammer sin gamle nabo.

Før han blev stadsarkitekt har Morten Harder siddet i kommunen og har arbejdet med at fremelske kvaliteterne i Karéen sammen med bygherren. Og han er i dag glad for resultatet - et byggeri med en høj detaljeringsgrad og mange kvaliteter i arkitekturen.

Ud over Esbjerg by, som Morten Harder kalder Danmarks nyeste, opført efter Chicago-grid-struktur, er stadsarkitekten også manden, som fremover skal sikre kvalitet i udviklingen af Danmarks ældste by, Ribe. De to byers historie og identitet er nærmest diamentralt modsatte. Mens det i Esbjerg handler om forandring og tilpasning til nutidens behov, er arbejdet i Ribe hængt op på bevaring og fastholdelse af en ganske særlig kulturarv.

 

Serien Stadsarkitektens blik er blevet til med støtte fra Dreyers Fond og Statens Kunstfond.

Tilrettelæggelse, interview og klip: Niels Bjørn

Research: Tue Sørensen

Redigering, montering og mix: Maiken Vibe Bauer

Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App